गणेश सहस्त्रनाम

गणेश सहस्त्रनाम

इसके एक बार पाठ करने से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धैर्य, शौर्य, बल, यश, बुद्धि, कांति, सौभाग्य, रूप-सौंदर्य, संसार को वशीकरण करने की शक्ति, शास्त्रार्थ में निपुणता, उच्च कोटि की वाक शक्ति, शील, वीर्य, धन-धान्य की वृद्धि आदि प्राप्त होते हैं।

ऊँ विनायकाय नमः ऊँ विघ्ना-रज़ाय नमः ऊँ गोवरी-पुत्राय नमः ऊँ गणेश्वराय नमः ऊँ स्कंदा-ग्रजाय नमः ऊँ आव्ययाय नमः ऊँ पुताय नमः ऊँ दक्षाय नमः ऊँ अध्यक्षाय नमः ऊँ द्वीजा-प्रियाय नमः ऊँ अग्नि-गर्भा-छिड़े नमः ऊँ ईंध्रा-श्री-प्रदाय नमः ऊँ वाणी-प्रदाय नमः ऊँ आव्ययाय नमः ऊँ सर्वा-सिद्धि-प्रदाय नमः ऊँ सर्वा-धनयाय नमः ऊँ सर्वा-प्रियाय नमः ऊँ सर्वआत्मकाय नमः ऊँ श्रीष्टि-करते नमः ऊँ धेवाय नमः ऊँ अनेकार-चिताय नमः ऊँ शिवाय नमः ऊँ शुद्धाय नमः ऊँ बुद्धि-प्रियाय नमः ऊँ शांताय नमः ऊँ ब्रह्मा-चारिने नमः ऊँ गजना-नाय नमः ऊँ द्वै-मधुराय नमः ऊँ मुनि-स्तुताय नमः ऊँ भक्ता-विघ्ना-विनशनाय नमः ऊँ एका-धांडया नमः ऊँ चतुर-भहावे नमः ऊँ चतु-राय नमः ऊँ शक्ति-सम-युताय नमः ऊँ ळम्भोदराय नमः ऊँ शूरपा-कर्नाय नमः ऊँ हराए नमः ऊँ ब्रह्मा-विदुत्तमाय नमः ऊँ कलाय नमः ऊँ ग्रह-पताये नमः ऊँ कामीने नमः ऊँ सोमा-सूरयाग-निलो-चनाय नमः ऊँ पाशंकु-षधा-राय नमः ऊँ चानधाया नमः ऊँ गुना-तिताय नमः ऊँ निरंजनाय नमः ऊँ अकलमशाया नमः ऊँ स्वयं-सिद्धाय नमः ऊँ सिद्धार-चीता-पढाम-बुजाय नमः ऊँ बीजापुरा-फला-सकताय नमः ऊँ वरधाय नमः ऊँ शाश्वताय नमः ऊँ कृतिने नमः ऊँ विधवत-प्रियाय नमः ऊँ विथा-भयाय नमः ऊँ गढीने नमः ऊँ चकरीने नमः ऊँ इक्शु-छापा-धरते नमः ऊँ श्रीदाय नमः ऊँ अजाया नमः ऊँ उतफाला-कराय नमः ऊँ श्री-पतये नमः ऊँ स्तुति-हर्षी-ताय नमः ऊँ कुलादरी-भ्रिते नमः ऊँ ज़तिलाय नमः ऊँ काली-कल्मश-नशनाय नमः ऊँ चंद्रा-छुड़ा-मनाए नमः ऊँ कांताय नमः ऊँ पपाहरीने नमः ऊँ समा-हिताय नमः ऊँ आश्रीताय नमः ऊँ श्रीकराय नमः ऊँ सोवंयाय नमः ऊँ भक्ता-वंचिता-दयकाय नमः ऊँ शांताय नमः ऊँ कैवल्य-सुखदाय नमः ऊँ सचिड़ा-नंदा-विग्रहाय नमः ऊँ ज्ञानिने नमः ऊँ दाययुठाय नमः ऊँ दानढाया नमः ऊँ ब्रह्मा-द्वेशा-विवर्जिताय नमः ऊँ प्रमत्ता-दैत्या-भयदाय नमः ऊँ श्रीकांताय नमः ऊँ विबुढ़ेश्वराय नमः ऊँ रामर्चीताय नमः ऊँ विधाए नमः ऊँ नगरजा-यगनो-पावितावाते नमः ऊँ स्थूलकान्ताय नमः ऊँ स्वयं-कार्ट्रे नमः ऊँ सम-घोषा-प्रियाय नमः ऊँ पारासमै नमः ऊँ स्थुल-टुंधाय नमः ऊँ अग्रन्याय नमः ऊँ धीराय नमः ऊँ वागिशाय नमः ऊँ सिद्धि-ढायाकाय नमः ऊँ ढुरवा-बिलवा-प्रियाय नमः ऊँ अव्यकतामूर्ताए नमः ऊँ अद्भुत-मूर्ति-माथे नमः ऊँ शैलेंधरा-तनु-जोत्सन्ग-खेलेनॉट्सूका-मनसाय नमः ऊँ स्वलावान्या-सुधा-सरजिता-मन्माता-विग्रहाय नमः ऊँ समस्त-जगड़ा-धराय नमः ऊँ माइने नमः ऊँ मूषिका-वाहनाय नमः ऊँ हृशताय नमः ऊँ तुष्ताय नमः ऊँ प्रसन्नातमाने नमः ऊँ सर्वा-सिद्धि-प्रधायाकाय नमः